Wat is een erfpachtrecht?

Vastgoedprijzen stijgen, grond wordt alsmaar schaarser. De nood aan betaalbare oplossingen om vastgoed te kunnen bezitten wordt groter. In plaats van de grond te kopen, verwerven steeds meer mensen een erfpachtrecht. Dat betekent dat ze er zo goed als alles mee kunnen doen, zolang ze de voorwaarden in het erfpachtcontract respecteren.

Maar wat is dat nu juist, erfpacht?

Erfpacht, in de volksmond soms beter bekend als leasehold, is het vol genot van een onroerend goed, beperkt in de tijd. Daarin lijkt het op eigendom, dat ook het vol genot is van een onroerend goed, maar dan onbeperkt in de tijd.

  • Vol genot betekent dat je er alles mee kan doen: je kan erop bouwen, het zelf gebruiken, verhuren, schenken, in hypotheek geven, er een vruchtgebruik op toekennen, er een opstal op vestigen en er een (onder)erfpacht op verlenen.
  • Beperkt in de tijd betekent dat je het recht niet langer dan 99 jaar hebt, maar ook niet korter dan 15 jaar. Behalve als het erfpachtrecht van de overheid komt: dan kan het recht sinds kort ook onbeperkt in de tijd zijn, al wordt ook hier vaak voor 99 jaar gekozen. Bij heel wat private erfpachtrechten, bijvoorbeeld in appartementsgebouwen of vakantieparken, wordt er gekozen voor 99 jaar en voorziet men zelfs bijkomende hernieuwingsmogelijkheden voor mocht de periode ooit aflopen.
  • Onroerend goed kan zowel een gebouw als grond zijn. Vaak slaat het erfpachtrecht op de grond en wordt het toegekend door een grondeigenaar. Een andere partij gaat er dan op bouwen of ontwikkelen. Vervolgens kopen de kopers het gebouw van de ontwikkelaar en krijgen ze van de grondeigenaar een erfpachtrecht op de grond. Ook mogelijk is dat de grondeigenaar de bouwheer al een erfpachtrecht gaf. In dat geval kopen de kopers van de bouwheer zowel het gebouw als het bijhorende erfpachtrecht.